لذّت آلمان تومور جراحی موسیقی خواننده

لذّت: آلمان تومور جراحی موسیقی خواننده عمل جراحی بهنام صفوی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی کمبود تجهیزات جهت آینده نگری 10 ثانیه‌ قبل از زلزله در پایتخت

رئیس مرکز پیشگیری و بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر لزوم همکاری همه سازمان‌ها جهت پیشگریی از زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران تأکید کرد و گفت: باید سامانه

کمبود تجهیزات جهت آینده نگری 10 ثانیه‌ قبل از زلزله در پایتخت

کمبود تجهیزات جهت آینده نگری 10 ثانیه قبل از زلزله در پایتخت

عبارات مهم : ایران

رئیس مرکز پیشگیری و بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر لزوم همکاری همه شرکت ها جهت پیشگریی از زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران تأکید کرد و گفت: باید سامانه هشدار سریع زلزله راه اندازی شود، آیا که در دنیا این سامانه ها راه اندازی شده است و می توانیم فاصله موج پی و اس را اندازه گیری کنیم تا 10 ثانیه قبل از زلزله را متوجه شد.

به گزارش ایسنا احمد صادقی صبحگاه امروز در حاشیه دیدار پایتخت کشور عزیزمان ایران گردان از مرکز ستاد پیشگیری و مدیریت بحران پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در آخر دولت اصلاحات عنوان زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت جدی در دستور کار قرار داده شد و آقای عارف مأموریت پیدا کردند که در خصوص مخاطرات لرزه خیزی پایتخت کشور عزیزمان ایران با موسسات موفق دنیا که مطالعاتی در این خصوص انجام داده اند، قرارداد همکای به امضاء برساند.

کمبود تجهیزات جهت آینده نگری 10 ثانیه‌ قبل از زلزله در پایتخت

وی با بیان اینکه در آخرهای دهه هفتاد معاون عمرانی وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران با مرکز جایکا قرارداد همکاری امضاء کرد تا میزان خطرپذیری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص شود، گفت: سال 81 این طرح خطرپذیری براساس مطالعات جایکا به تصویب رسید.

صادقی با بیان اینکه براساس کارها لرزه ای مطالعات جایکا، سه آیتم در نظر گرفته شده است بود گفت: براساس این مطالعات می توانستیم در یک بازه 12 ساله تلفات و خسارات را در سه مرحله تا 90 درصد کم کردن دهیم که اگر اجرا می شد، سال گذشته یعنی 95 آخر می یافت.

رئیس مرکز پیشگیری و بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر لزوم همکاری همه سازمان‌ها جهت پیشگریی از زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران تأکید کرد و گفت: باید سامانه

رئیس مرکز پیشگیری و بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه مطالعات جایکا سال گذشته اعتبارش منقضی شده است و باید مطالعات آن به روز رسانی شود، گفت: در سال 94 مکاتبه ای با جایکا داشتیم که هم مطالعاتش را به روز رسانی کند و همچنین ارزیابی از کارها گذشته داشته باشد که 2 ماه قبل بعد از سیر مسیر طولانی، تفاهمنامه با جایکا در دستور کار قرار داده شد و به نظر می رسد خروجی مطالعات اولیه در خرداد سال 98 به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه 50 پروژه مشخص شده است که مطالعات براساس آنها صورت گیرد و 50 پروژه اولویت دار از جمله مقاوم سازی بافت فرسوده، سیستم سریع آموزش، داشتن یک مرکز فرماندهی واحد، مدیریت جامع محور و … در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: محور مهم کم کردن خطرپذیری، مقام سازی بافت فرسوده است که اصلاح آن خارج از توان یک شرکت می باشد.

نیازمند شبکه شتاب نگاری لرزه هستیم

الزام راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله

کمبود تجهیزات جهت آینده نگری 10 ثانیه‌ قبل از زلزله در پایتخت

رئیس شرکت مدیریت بحران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه ما نیازمند شبکه شتاب نگاری لرزه هستیم، بیان کرد: براساس برنامه پنج ساله شهرداری باید 50 شتاب نگار راه اندازی شود که تنها 14 دستگاه راه اندازی شده است است و همچنین باید سامانه هشدار سریع زلزله نیز راه اندازی شود، آیا که در دنیا این سامانه ها راه اندازی شده است و می توانیم فاصله موج پی و اس را اندازه گیری کنیم که می توان 10 ثانیه قبل از زلزله را متوجه شد و با راه اندازی آژیر، ارسال پیامک و یا از طریق شبکه های ارتباطی همچون تلویزیون مردم را از وقوع زمین لرزه با خبر کرد و همچنین می توان قطع کننده های آب، گاز، برق و یا از مدار خارج کردن مترو را در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته قراردادهای مختلفی جهت راه اندازی قطع کننده های اتوماتیک گاز در مواقع بحران منعقد شد گفت: براساس برنامه ای که مدیر عامل گاز ارائه کرده هست، تا آخر سال 97 باید ایستگاه فشار نیرومند با این امکان از مدار خارج شود.

رئیس مرکز پیشگیری و بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر لزوم همکاری همه سازمان‌ها جهت پیشگریی از زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران تأکید کرد و گفت: باید سامانه

صادقی با بیان اینکه باید بر روی همه گسل های پایتخت کشور عزیزمان ایران ایستگاه های لرزه نگار داشته باشیم، گفت: در سال 84 که چارت شرکت مدیریت بحران نوشته شد، بودجه ما 84 میلیارد تومان بود که با قیمت دلار آن وقت محاسبه می شود و حالا در سه چهار سال اخیر بودجه شرکت حدود 23 میلیارد تومان است که فقط صرف حقوق پرسنل می شود.

وی با بیان اینکه نقشه های جایکا که این روزها مورد توجه قرار می گیرد جهت دهه هفتاد هست، گفت: در آن وقت اطلاعات ناقص بود و بانک اطلاعاتی جامعی نیز نداشتیم و جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران کم بود و باید بگویم که اوضاع دهه هفتاد قابل مقایسه با اوضاع کنونی نیست آیا که ساختمان ها مقاوم تر شده است و بانک های اطلاعاتی دقیق تر شده است اند و تامین اطلاعات درست نیست.

کمبود تجهیزات جهت آینده نگری 10 ثانیه‌ قبل از زلزله در پایتخت

صادقی با بیان اینکه نقشه تخلیه امن اضطراری با دقت تهیه شده است هست، گفت: 2300 مکان امن شناسایی شده است است که باید با ارائه آموزش های مورد نیاز به مردم یاد بدهیم که چگونه به این فضاها دست پیدا کنند و در آن مستقر شوند.

رئیس شرکت مدیریت بحران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه تمام پازل ها در طرح دیده شده است هست، بیان کرد: هماهنگ کردن 86 دستگاه کار مشکل هست، ولی دقت داشته باشید اگر یک دلار هزینه کنیم، 15 دلار خسارات کم کردن می یابد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در پروژه های شهری پیوست مطالعاتی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل دیده نشده هست، گفت: تمام مطالعات انجام شده است ولی جهت اجرای آن پول می خواهیم.

صادقی با بیان اینکه در 10 سال گذشته هرچه توانسته ایم بر روی گسل ها ساخت و ساز انجام شده است هست، گفت: سه سال است که ضوابط ساخت و ساز بر روی گسل را به مرکز مطالعات مسکن ارائه داده ایم ولی اتفاقی نیفتاده است.

وی با بیان اینکه بنده سال هاست که این حرف ها را می زنم و اینگونه نیست که حالا جرأت کرده باشم که این حرف ها را بزنم و در جلسات متفاوت با مسئولین این حرف ها را زده ام و خیلی ها را هم در جلسات گفته ام .

احتمال فعال شدن همزمان سه گسل پایتخت کشور عزیزمان ایران بسیار پایین است

رئیس شرکت مدیریت بحران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه 102 سوله بحران در حال حاضر در پایتخت کشور عزیزمان ایران موجود است که تعدادی از آنها در اختیار نهادهای دیگر است که باید باز بعد گرفته شود.

وی با بیان اینکه پرسشها ما یک شبه به وجود نیامده اند که یک شبه حل شوند، اظهار کرد: همه باید با هم کمک کنیم تا پرسشها مرتفع شود.

صادقی با تاکید بر اینکه ما به عنوان مدیر بحران هر لحظه خود را جهت بدترین حالت آماده می کنیم ، گفت: به عنوان نمونه هنگامی که می گوییم سه گسل پایتخت کشور عزیزمان ایران همزمان فعال شوند تعدادی جان خود را از دست می دهند، ولی این را باید در نظر بگیریم که احتمال فعال شدن همزمان این گسل ها بسیار بسیار پایین است.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | اندازی | مدیریت | مطالعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs