لذّت آلمان تومور جراحی موسیقی خواننده

لذّت: آلمان تومور جراحی موسیقی خواننده عمل جراحی بهنام صفوی اخبار فرهنگی و هنری

انتقام‌ امارات از آلمان به خاطر مخالفت با محاصره قطر

امارات از آلمان به علت مخالفت‌های پیاپی این کشور با محاصره و منزوی ساختن قطر انتقام گرفت. انتقام امارات از آلمان به خاطر مخالفت با محاصره قط..

ادامه مطلب

خواننده پاپ بار دیگر زیر تیغ جراحی می‌رود

بهنام صفوی به علتِ شدت یافتن دوباره تومور مغزی خود، جهت درمان مجدد به آلمان می‌رود. خواننده پاپ بار دیگر زیر تیغ جراحی می رود عبارات مهم ..

ادامه مطلب