لذّت آلمان تومور جراحی موسیقی خواننده

لذّت: آلمان تومور جراحی موسیقی خواننده عمل جراحی بهنام صفوی اخبار فرهنگی و هنری

خواننده پاپ بار دیگر زیر تیغ جراحی می‌رود

بهنام صفوی به علتِ شدت یافتن دوباره تومور مغزی خود، جهت درمان مجدد به آلمان می‌رود. خواننده پاپ بار دیگر زیر تیغ جراحی می رود عبارات مهم ..

ادامه مطلب